BULLETIN AET 2023 -3 (48)

СИЁСАТИ МАОРИФ / ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА / EDUCATIONAL POLICY

ВАЗЪИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ДАР ФАКУЛТЕТҲОИ ҒАЙРИФИЛОЛОГӢ
Негматов С.Э., Каримова Д.О.
11-16 0
МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА / ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ/ GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY

РУШДИ ОСОРХОНАҲО ДАР ПАРТАВИ АНДЕШАҲОИ СОЗАНДАИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ – ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН
Негматов С.Э., Абдулов Ҷ.М.
17-20 0

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Гулмадов Ф., Курбонзода Б.Д., Абдуллозода Х.А.
20-26 0

ФАРОҲАМ ОВАРДАНИ МУҲИТИ ЭҶОДӢ ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГИИ КӮДАКОН ВА НАВРАСОН
Каримзода М.Б., Раҳимӣ К.М.
26-33 0

ФАҲМИШИ ЛАЁҚАТ ДАР ЧАҲОРЧӮБАИ ИЛМҲОИ ПСИХОЛОГИЯ ВА ПЕДАГОГИКА
Абдураҳмонов Г.Н.
33-39 0

ТАВСИФИ ИҶТИМОӢ-ПСИХОЛОГИИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИШАХСӢ ДАР НАВРАСОН
Зайтметов Х.А., Исмоилов Ш.Ғ.
39-45 0

КОЛЛЕКТИВИ ПЕДАГОГИИ МАКТАБ, ҲАМКОРИИ ОИЛА ВА ҶАМОАТЧИГӢ НИСБАТИ ВАЗЪИ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯИ КӮДАКОНИ ХУРДСОЛ
Муҳаммадӣ А.
45-51 0

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СРЕДО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ВУЗА ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Аслонов Д.И.
51-59 0

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН – ПОЯГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ
Ғаниева Б.
59-62 0

ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ – ПОЙДЕВОР ВА РУШДИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛӢ
Давлатова Р.О.
63-67 0

ОСОБЕННОСТИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Хайдарзода Ш.Х., Давлатшоева А.
68-72 0

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
Ёкубов С., Юсупов С.А.М.
72-77 0

ТАҲҚИҚИ СТРЕССИ ТАЪЛИМИИ ДОНИШҶӮЕН ДАР ДАВРАИ СЕССИЯ
Зайтметов Х.А., Ҳоҷибоева Р.М.
77-82 0

РАВИШҲОИ ПЕДАГОГӢ ДАР ГУМАНИЗАТСИЯИ ТАЪЛИМ
Исмоилов Ш.Ғ.
82-87 0

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРАКТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Юлдошев У.Р., Мухторова И.
88-92 0

САҲМИ САДРИДДИН АЙНӢ ДАР ФИРДАВСИШИНОСӢ
Одинаева С.Н.
92-97 0

ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ИНКИШОФИ ЭҶОДИИ КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ТАСВИРӢ
Табаров Н.С., Пачаева М.П.
97-103 0

НАҚШИ БОЗИҲО ДАР ТАШАККУЛИ СИФАТҲОИ МАЪНАВӢ-АХЛОҚИИ ШАХС
Табаров Н.С., Раҳимзода Ф.Г.
103-109 0

БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ ПЕДАГОГИИ ҒАНӢ ГАРДОНИДАНИ ТАҶРИБАИ ҶУРЪАТНОКИИ АХЛОҚИИ МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ
Саидзода Н.С.
109-114 0

ҲАДАФ ВА ВАЗИФАҲОИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ (АНГЛИСӢ)
Талбакова Н.Қ.
115-119 0

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Тошматов Р.
119-124 0

МACЪAЛAҲOИ OМӮЗИШИ ҲOЛAТҲOИ CТРECC ДAР ПCИXOЛOГИЯ
Хоҷибоева Р.М.
125-131 0

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ САМОСОЗНАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ
Наджмиддинова Г.М.
131-136 0
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМ / ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ / TEACHING TECHNOLOGY

ОМОДАСОЗИИ МУТАХАССИСОНИ СОҲАИ КОРКАРД ВА ТАҲЛИЛИ ДОДАҲО – ТАҚОЗОИ ҶАҲОНИ МУОСИР
Назарзода Р.С.
137-143 0

МЕТОДИКАИ ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ КОРҲОИ ЛАБОРАТОРӢ АЗ ФАННИ МЕТОДҲОИ АДАДӢ ДАР МИСОЛИ МАВЗӮИ ТАТБИҚИ ФОРМУЛАИ КВАДРАТУРИИ УМУМИШУДАИ ТРАПЕТСИЯҲО
Абдукаримов Д.М.Т., Баротов Д.М.Т.
143-151 0

ДВУХМЕРНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Джафарзода С.Ф.
152-158 0

ТАФТИШИ ТАҶРИБАВИИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ МАҶМУИ КОРҲОИ ОЗМОИШИИ КОМПЮТЕРӢ (ВИРТУАЛӢ) АЗ ФАННИ ФИЗИКА
Олимӣ А.Р., Валиев М.Х.
159-167 0

АБЗОРИ БОСИФАТИ ПЕДАГОГӢ АЗ ФАННИ ФИЗИКА
Шерматов Д.С., Истамов Ф.Х., Хусравбеков Л.Д., Ахмедова З.П.
168-176 0