BULLETIN AET 2022 -3 (44)

СИЁСАТИ МАОРИФ / ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА / EDUCATIONAL POLICY

МОҲИЯТИ МЕТОДОЛОГИЯИ ТАҲҚИҚОТИ ПЕДАГОГӢ, МЕТОДҲОИ МУОСИР ВА МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ ОН
Каримова И.Х., Раҷабзода М.
11-18 0
МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА / GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY / ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ЗАЛОГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Каримзода М.Б., Норова З.И.
19-23 0

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ВНЕДРЕНИИ ФОРМ И МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Холбобоева Х.Б.
24-27 0

КОРҲОИ БУРНАЗСИНФӢ ЯКЕ АЗ РОҲҲОИ МУККАМАЛГАРДОНИИ САЛОҲИЯТИ ХОНИШИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
Улфатов М.М.
27-32 0

КОНСЕПТИ «ЗАБОНИ ТОҶИКӢ» ДАР ТАСВИРИ ИЛМӢ ВА МУҚАРРАРӢ
Матробиён С.Қ., Наҷмиддиниён Ф.Р.
33-40 0

ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
Холмуродов М.Г.
40-47 0

МУТОЛИАИ КИТОБ ТАРҒИБ МЕХОҲАД
Камолзода С.
47-53 0

МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ МОДАРӢ
Абдуллоев И.
53-58 0

ТАШАККУЛИ ҶАНБАЪҲОИ ГЕНДЕРИИ НИҲОДҲОИ ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА ДАР ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИК
Абилзода Г.С.
58-62 0

ПОНЯТИЯ ФИЛОСОФИИ НОСИРА ХУСРАВА В ФОРМИРОВАННИИ МИРОВОЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Боракова Д.Р.
62-67 0

МАВҚЕИ АСАРҲОИ ҚАҲРАМОНӢ ДАР ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ КОРМАНДОНИ МАҚОМОТИ КОРҲОИ ДОХИЛӢ
Давлатшозода А.
67-72 0

ЗАБОНИ ИШОРАИ ТОҶИКӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ОН ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ МОДАРӢ БАРОИ КӮДАКОНИ НОШУНАВО
Қувватов С.Д., Раҳмонов З.П.
73-79 0

ҶАНБАҲОИ МУҲИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГӢ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Каримзода М.Б., Риоев А.М.
79-86 0

ТАҚВИЯТИ ПЕДАГОГӢ ДАР ТАКМИЛ БАХШИДАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ БО РОҲИ ТАБОДУЛИ ТАҶРИБА
Саидиброимов Ш., Чоршанбиева Л.
86-93 0

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРАКТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Мухторова И., Каримзода М.Б.
93-97 0

ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ТАБИӢ ВА ФАРҲАНГӢ БА РАВАНДИ ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛОТИ ТОПОНИМҲОИ НОҲИЯИ ДЕВАШТИЧ
Носиров М.С.
98-103 0

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДОЛОГИИ ТАРБИЯИ МАВҚЕИ ШАҲРВАНДИИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН ТАВАССУТИ ОСОРХОНАҲОИ МАКТАБӢ
Каримова И.Х., Абдулов Ҷ.М.
104-108 0

МЕРОСИ ПЕДАГОГИИ НИЁГОН ДАР ТАРБИЯИ МАЪНАВӢ-АХЛОҚИИ ДОНИШҶӮЁНИ ДОНИШГОҲИ ОМӮЗГОРӢ
Қурбонов С.С.
108-112 0

АҚИДАИ ОЛИМОН ДАР БОРАИ «МАФҲУМҲОИ ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКӢ ВА ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКӢ-ФАРДӢ»
Саидзода А.Р.
113-118 0

МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ БАҲОДИҲӢ БА ДОНИШ, МАҲОРАТ ВА МАЛАКАИ ХОНАНДАГОН
Набиева М.А.
118-124 0

ТАРБИЯИ МАЪНАВИЮ АХЛОҚИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ
Талбакова Н.Қ.
124-129 0

ИСТЕЪДОДИ КӮДАКОН ҲАМЧУН ПАДИДАИ РАВОНӢ – ПЕДАГОГӢ
Нурматова Н.Л.
129-135 0

АСОСҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ
Мадатзода М.
136-140 0
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМ / TEACHING TECHNOLOGY / ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ-ИРТИБОТӢ ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ
Аламова Х.Т.