BULLETIN AET 2022 -2 (43)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

МАВҚЕИ ДАРСҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР ТАШАККУЛИ МАЛАКАИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ
Гулмадов Ф., Қурбонова Ф.
11-16 0
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМӢ ВА ОИЛА ДАР ТАШАККУЛИ ҲАМГИРОИИ ДОНИШҲОИ АХЛОҚӢ, ХУДТАРБИЯКУНӢ ВА РАФТОРИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
Шарипов А.А.
17-24 0

ТАЪМИНИ АМАЛИИ ОМӮЗИШИ ФАННИ “БАРНОМАСОЗӢ” ДАР ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМӢ ВА ИЛМӢ
Самариддинова З.Н., Суфиев Х.
24-29 0

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ И РОЛЬ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Исоева Д.С.
29-35 0

КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛА В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Холикзода А.
35-40 0

НЕРӮИ СОЗАНДАИ ҶАВОНОН ДАР ТАҲКИМУ ТАҚВИЯТИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ ВА ЯКПОРЧАГИИ КИШВАР
Давлатшозода А.
40-44 0

ХУСУСИЯТҲОИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ АЗ ҶОНИБИ ДОНИШОМӮЗОНИ КАЛОНСОЛ
Бобоев Б.С.
44-52 0

СОЦИАЛЬНАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА
Давлатов Д.Р., Тайгуншоева А.Г.
52-56 0

ИСТИФОДАИ ФИЛМҲОИ АНГЛИСӢ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ
Мирзоев Ш.С., Иғболова З.С.
56-60 0

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бобизода Г.М., Файзуллоева З.М.
60-72 0

ТАЪЛИМИ ХИМИЯ ТАВАССУТИ ТАҲҚИҚОТИ МУОСИР ДАР МУҚОИСА БО РАВИШИ ТАЪРИХӢ
Файзуллоева М.М.
73-79 0

ИСТИФОДАИ НАМУДҲОИ ВАРЗИШИ АСРИМИЁНАГӢ ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ ВА ТАЙЁРИИ ҲАРБИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ
Наимов А.Р.
80-84 0

ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ КӮДАКОН ТАВАССУТИ БОЗӢ БО БОЗИЧАҲО
Маҳкамов Д., Окимшоева Р.С.
85-89 0

ОМИЛҲОИ ТАКМИЛИ САЛОҲИЯТҲОИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ
Абдуназарзода Ш.А., Қурбонзода Х.
90-94 0
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

НАҚШИ КОМПЮТЕР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА
Саидҷаҳфаров А.И., Ҷалилов Х.М.
95-101 0