BULLETIN AET 2021 -2 (39)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НАҚШ ВА АҲАМИЯТИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ КОММУНИКАТСИОНӢ ВА ИТТИЛООТӢ ДАР ҶАРАЁНИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРҲОИ АМАЛӢ – ТАҶРИБАВӢ АЗ ФАННИ ХИМИЯ
Бобизода Ғ.М., Исмоилова М.К.
11-16 0
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

МУҚАРРАР НАМУДАНИ “ГУРӮҲИ ХАТАР” ВА ҚОИДАҲОИ ОН
Каримова И.Х., Исматов С.Б.
17-22 0

НАТИҶАҲОИ ОМОДАКУНИИ КАСБИИ ФАРМАТСЕВТ ДАР АСОСИ ТАЪЛИМИ ФАННИ ХИМИЯИ УМУМӢ ВА ҒАЙРИОРГАНИКӢ
Азаматов А.Қ.
22-34 0

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ ШУГНАНСКОГО ЯЗЫКА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ
Бромшоева Р.К.
34-39 0

РАЗВИТИE ЭМПАТИЧECКИХ CПOCOБНOCТEЙ CТУДEНТOВ ПEДАГOГИЧECКИХ CПEЦИАЛЬНOCТEЙ В ХOДE ФOРМИРУЮЩEГO ЭКCПEРИМEНТА
Зайтметов Х.А., Мансурова А.Р.
40-47 0

ТАРБИЯИ ВАТАНПАРАСТИИ ҶАВОНОН
Давлатшозода А.
47-51 0

САМАРАНОКИИ ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ ВА ТАШКИЛИ РАВАНДИ МОДУЛҲО ДАР НИЗОМИ КРЕДИТӢ
Шарипова Ф.А.
51-55 0

ЗНАЧЕНИЕ СКАЗОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Хусайнов Ф.Р., Шамсов У.Х.
55-60 0

САРАЗМ – ОҒОЗИ ТАМАДДУНИ ХАЛҚИ ТОҶИК
Раҳматуллоев И., Ҳоҷиев К.М.
60-67 0

МАВҚЕИ ТАҲЛИЛИ ИҚТИСОДӢ ДАР БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ХОҶАГИДОРИИ ШИРКАТҲОИ САЙЁҲӢ
Шамсов У.Ҳ., Сайдалиева А.Б.
67-72 0

ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ КӮДАКОН ТАВАССУТИ АФСОНА
Ҳусайнов Ф.Р.
73-78 0

ҶОЙГОҲИ ЖАНРИ ПУРСИШ-ПОСУХ ДАР СОМОНА ВА РӮЗНОМАҲОИ ҲАФТАИНАИ “МИЛЛАТ” ВА “ҶАВОНОНИ ТОҶИКИСТОН”
Олимиён С.Ш.
78-81 0

ТАҲЛИЛИ СИФАТАН УСТУВОРИИ “ПАРВАРИШГОҲИ БИОЛОГИИ КАМАРОБ”
Сангов М.Т.
81-87 0

ВЕДУЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Абдурахимзода К.С., Салимзода М.К., Абдурахимзода И.А.
88-96 0

МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ ДАР ШАРОИТИ КУНУНӢ
Мадатзода М.
96-102 0

ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ ТАЛАБИ ЗАМОН
Мадатзода М.
102-108 0
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТОЖДЕСТВЕННО ИСТИННЫХ ФОРМУЛ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ И ДРУГИХ СФЕРАХ НАУКИ
Собиров А.Ш., Собирова Г.А.
109-117 1

ИСТИФОДАИ ОСОРИ “ИҚТИСОДӢ”-И МУТАФАККИРОНИ ТОҶИКУ ФОРС ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ МУТТАСИЛИИ БАЙНИ ЛИТСЕЙ ВА МУАССИСАИ ТАҲИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ
Гулмаҳмадов С.
117-123 0

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ИТТИЛООТӢ ДАР ДОНИШҶӮЁН
Ахмедова М.Ф.
123-129 0

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИНФОРМАТСИОНӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ ФАЪОЛСОЗИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИИ ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСҲОИ ГУМАНИТАРӢ
Воҳидова З.Р., Хоҷаева М.Ҷ.
129-138 0

САЛОҲИЯТНОКИИ ШАХСИИ ОМӮЗГОРИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Хоҷаева М.Ҷ., Марофиев Ф.М.
138-143 0

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Арипова М.Р.