BULLETIN AET 2018 -1 (26)

CONTENTS

КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ МАВЗӮИ «НАХИ ЛАВСАН» АЗ ФАННИ ХИМИЯ ДАР СИНФИ 11
БОБИЗОДА Ғ. М., СОБИРОВ Ҳ. М.
8-12
ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ ФИЗИКА
САФАРОВ М.
13-15
ВАЗИФАИ ВОЛИДАЙН ДАР ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
НАЗРИЕВА Ф.
16-18
НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТЛООТӢ – ИРТИБОТӢ ДАР ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ХОНАНДАГОН ЗИМНИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ
МИРБОБОЕВА Б. М., СУЛАЙМОНОВА Н.
18-22
ИСТИФОДАИ УСУЛИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ МОДАРӢ
НЕЪМАТОВА Б.
22-27

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ПАЖӮҲИШҲОИ БУНЁДӢ ДАР РОСТОИ МЕРОСИ ПЕДАГОГӢ
КАРИМОВА И. Х.
28-32
БОЗИҲОИ АНГУШТӢ БАРОИ КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ
МАҶИДОВА Б.
33-38
КИТОБИ «ХОТИРОТИ ХОНАНДА»
АМОНӢ С.
39-46
МАСОИЛИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ ДАР «АХЛОҚИ НОСИРӢ»-И ХОҶА НАСИРУДДИНИ ТӮСӢ
УМАРОВА Б.
46-49
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
БОБОЕВА Д. Ю., КАРИМОВА Л. А.
49-54
ЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЖАЛИЛОВА С. Х.
54-58

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

МАВҚЕИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ДАР ОСОРИ УСТОД АЙНӢ
АМИНОВ С.
59-64
НАЗАРЕ БА ДУНЁИ САНГТӮДА
МИРЗОЕВА Р. Б.
65-71
ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ХАТТИ РУНӢ
САРВИНОЗ Г.
72-74

ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ

НАҚШИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИҲАМИИ МАОРИФ, ДИН ВА ФАРҲАНГИ ҶОМЕА ДАР ПЕШГИРӢ АЗ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ИФРОТГАРОЙӢ ДАР БАЙНИ ҶАВОНОН
БАЙЗОЕВ А.
75-80
ПЕШГИРИИ АМАЛҲОИ ТЕРРОРИСТӢ – ТАҚОЗОИ ЗАМОН
ИМОМНАЗАРОВ Д.
80-84
ТАНҲО АСОЛАТИ МИЛЛӢ ҶАВОНОНРО АЗ ИФРОТГАРОӢ НИГОҲ ДОШТА МЕТАВОНАД
СУЛТОНМАМАДОВА М.
84-88

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
КАДЫРОВА М. Б.
89-91
ТАЙЁР КАРДАН ВА БОЗОМӮЗИИ ОМӮЗГОРОНИ ТАҲСИЛОТИ ФАРОГИР
ТУХТАЕВА М.
91-95